تشریح جزئیات ایجاد درگاه اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت

مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت، به تشریح اهداف ایجاد درگاه مدیریت اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت پرداخت.

حمیدرضا صفی خانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از تکالیف نظام سلامت الکترونیک، ایجاد درگاهی است که بتوان اطلاعات و داده ها را در یک بستر امن، نگهداری و مورد استفاده قرار داد.

وی بر ضرورت ایجاد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات نظام سلامت تاکید کرد و افزود: برای جمع آوری اطلاعات این حوزه، نیازمند ایجاد یک درگاه برای تبادل اطلاعات هستیم.

صفی خانی، بر وجود گردش اطلاعات و داده ها در یک بستر امن تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ سرویس بین دستگاهی شناسایی شده که یکی از مهم ترین دستاوردهای توسعه نظام سلامت الکترونیک است.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر روزانه بیش از ۴ میلیون تراکنش در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت انجام می شود، ادامه داد: تبادل اطلاعات تمامی واحدها و زیر مجموعه های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در این درگاه انجام خواهد شد.

صفی خانی، توضیح داد: با ایجاد این درگاه، یک اتاق تهاتر اطلاعات فراهم کرده ایم که تمامی ذی نفعان با یکدیگر داد و ستد اطلاعایت دارند.

افزودن نظر