در خصوص جدایی ری از تهران هنوز در شورا گفتگویی نداشته ایم

در خصوص جدایی ری از تهران هنوز در شورا گفتگویی نداشته ایم
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در رابطه با تفکیک انتخابات شورای شهر و شهردار شهرستان ری هنوز در شورا گفتگو و جمع بندی نداشته ایم.

علی اعطا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح جدایی انتخابات شورای شهر و شهرداری شهرستان ری از تهران گفت: هنوز این موضوع در شورا مطرح و در این خصوص گفتگو نشده است و جمع بندی نداشته ایم. امروز هم تعدادی از همکاران نقطه نظرات موافق و مخالف را بیان کردند که نظر شخصی آنها بوده و نه موضع گیری رسمی شورا.

اعطا با بیان اینکه طبیعتا این جانب مسئولیت اعلام رسمی موضع شورا را دارم گفت: بعد از بررسی دقیق تر موضوع با مشورت کمیسیون های ذیربط و نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در شوراهای شهرستان، محورهای عمومی مورد نظر شورا را مطرح می کنم.

وی تاکید کرد: اعلام موضع رسمی شورا منوط به بررسی های کارشناسی بیشتر است و طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده هنوز به رویت ما در شورا نرسیده تا بتوانیم اظهارنظر دقیق و جامعی داشته باشیم.

افزودن نظر