بازدید رئیسی از مرکز ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور

بازدید رئیسی از مرکز ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور
رئیس قوه قضائیه از مرکز ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور بازدید کرد.

آیت الله رئیسی در حاشیه حضور در مراسم سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از مرکز ملی رسیدگی به شکایات این سازمان بازدید کرد.

بنابراین گزارش، سهولت دسترسی مردمی به سازمان بازرسی کل کشور، سرعت دادن و کاهش زمان در رسیدگی به شکایات، از جمله اهداف ایجاد مرکز رسیدگی به شکایات مردمی است.

شهروندان از طریق سامانه اینترنتی https://shekayat.bazresi.ir/ و تلفن سراسری ۱۳۶ و همچنین با مراجعه به این مرکز می توانند شکایت خود نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی را اعلام کنند تا به این موضوع رسیدگی شود.

افزودن نظر