حناچی پیمانکاران متخلف در قضیه حذف نام شهدا را عزل کرد

شهردار تهران به همه شهرداران مناطق دستور داد تا کلیه پیمانکاران خاطی در موضوع حذف نام شهدا از تابلوی خیابان‌ها پس از شناسایی و وصول گزارشات لازم و اثبات تخلف عزل شوند.

 شهردار تهران به همه شهرداران مناطق دستور داد تا کلیه پیمانکاران خاطی در موضوع حذف نام شهدا از تابلوی خیابان‌ها پس از شناسایی و وصول گزارشات لازم و اثبات تخلف عزل شوند.

افزودن نظر