تعرفه آزمایشگاه ها جوابگوی هزینه ها نیست

تعرفه آزمایشگاه ها جوابگوی هزینه ها نیست
دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، گفت: افزایش نرخ ارز و گرانی تجهیزات آزمایشگاهی، باعث شده درآمد آزمایشگاه ها جوابگوی هزینه ها نباشد.

مهران قهرمانی، ظهر سه شنبه در نشست خبری که در محل انجمن آسیب شناسی ایران برگزار شد، به برگزاری همایش انجمن آسیب شناسی ایران در روزهای سوم تا پنجم مهر ۹۸ در مرکز همایش های رازی تهران اشاره کرد و افزود: در همایش امسال، چند محور به طور خاص دنبال می شود.

وی از رشته پاتولوژی به عنوان یکی از شاخه های پاراکلینیکی پزشکی نام برد و گفت: پاتولوژیست ها تنها گروه مجاز برای ایجاد آزمایشگاه هستند.

دبیر اجرایی همایش انجمن آسیب شناسی ایران، در ادامه با اشاره به افزایش سه برابری قیمت تجهیزات آزمایشگاهی، افزود: کیت های آزمایشگاهی بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

قهرمانی با عنوان این مطلب که تعرفه های آزمایشگاهی با هزینه ها همخوانی ندارد، گفت: درآمد آزمایشگاه ها با هزینه ها نمی خواند و این مسئله در آزمایشگاه های کوچک و شهرستان ها، بیشتر نمود پیدا کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی آسیب شناسی ایران، خواستار بازنگری در تعرفه آزمایشگاه ها شد و افزود: افزایش نرخ ارز و گرانی تجهیزات آزمایشگاهی، باعث شده مشکلات این مراکز دو چندان شود.

افزودن نظر