حسینی: مدارس طبیعت اگر کیفی نیستند باید تعطیل شوند

حسینی: مدارس طبیعت اگر کیفی نیستند باید تعطیل شوند
سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش گفت: مدارسی در قالب غیردولتی مانند مدارس طبیعت، مسجد محور و ... در حال فعالیت هستند، این مدارس اگر کیفی هستند باید مجوز بگیرند و اگر کیفی نیستند باید تعطیل شوند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید جواد حسینی در بازید از سازمان مدارس غیردولتی و دیدار با کارکنان این بخش اظهار کرد: حرف ها و تصمیم های ما در آموزش و پرورش بر روی تعداد زیادی از دانش آموزان تأثیر می گذارد بنابراین در هر مسئولیتی که هستیم باید منشأ اثر باشیم و از تأثیر حرف ها و تصمیم هایمان آگاه باشیم.
وی با بیان اینکه پنج سیاست راهبردی آموزش و پرورش توسط سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی باید انجام شود، گفت: این سیاست ها دقیقاً براساس آموزه های سند تحول بنیادین است و نخستین سیاست توسعه مشارکت ها است؛ در ارتباط با توسعه مشارکت ها دو کار انجام داده ایم، اول اینکه منشور مشارکت را تدوین کردیم تا از تمام ظرفیت های درونی و بیرونی سازمان استفاده شود.
حسینی با اشاره به برنامه دوم در توسعه مشارکت ها خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد، مشارکت با دولت و بخش عمومی است که در قالب نظام نامه تعامل آموزش و پرورش با سازمان های دیگردر حال تدوین است و به تصویب خواهد رسید البته در حال حاضر، تعامل ها از طریق تفاهم نامه ها صورت می گیرد، اما تأکید می کنم هیچ تفاهم نامه ای قبل از بررسی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی منعقد نشود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش توسعه مشارکت ها را از اصلی ترین رموز کیفیت در آموزش و پرورش دانست و گفت: سه نوع مشارکت تزیینی، محدود و واقعی داریم که تقاضا محور بودن، با مردم است نه برای مردم، نظامند و مستمر است و لحظه ای و مقطعی نیست؛ سه ویژگی مشارکت واقعی است.
وی اضافه کرد: در آموزش و پرورش مشارکت نظام مند در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی شکل می گیرد و یک جلوه از مشارکت در مدارس غیردولتی، هیئت امنایی، آموزش از راه دور، پیش دبستانی و مراکز اختلالات یادگیری است.
حسینی با اشاره به اینکه در جامعه در مورد مدارس غیردولتی اختلاف فهم وجود دارد، اظهار کرد: درحالی که تأکید ما این است که با استاندار های سند تحول بنیادین و داشتن نگاه حاکمیتی، باید اضلاع جامعه را به مشارکت دعوت کنیم، اما این اختلاف فهم همچنان وجود دارد.
وی افزود: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با رویکرد هدایت، حمایت، کفایت و نظارت برنامه ها را پیگیری می کند که کار بسیار ارزشمندی است.
حسینی با اشاره به نظارت ها اظهار کرد: نظارت آموزش و پرورش ضریب نفوذ بیشتری پیداکرده است چراکه هم حضوری و هم سامانه ای است و از اول مهرماه نظام یکپارچه مدارس اتفاق خواهد افتاد و باید در نظر داشته باشیم که نظارت باید محتوایی با شاخص های کمی و کیفی همچنین بر دریافتی ها و شهریه ها باشد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست تمرکززدایی تصریح کرد: سازمان آموزش و پرورش به شدت متمرکز و از نظر مدیریتی لایه بندی است و دارای مدیریت بروکراسی و بخشنامه ای است درحالی که مدرسه محوری آموزه درست تمرکززدایی است.
وی افزود: در این سازمان ضرورت تمرکززدایی در قالب مدارس غیردولتی، از راه دور و... از بخش های دیگر آموزش و پرورش بیشتر است و کاهش تنوع مدارس باید در این سازمان هم پیگیری شود و با طرحی که در شورای عالی آموزش و پرورش خواهیم داشت تنوع مدارس را کاهش می دهیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست بهینه سازی منابع و مصارف اظهارکرد: با قانون خاص، بهینه سازی منابع و مصارف صورت می گیرد و آموزش از راه دور بهینه ترین کاری است که در آموزش و پرورش می توان انجام داد و طرح ساماندهی مدارس، افزایش کیفیت و تردد امواج به جای تردد افراد برای مدیریت بهتر بر منابع است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست راهبردی آموزش و پرورش که عدالت آموزشی است، اظهار کرد: مهم ترین گام برای عدالت آموزشی در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی برداشته می شود و توسعه کمی و کیفی با رویکرد هدایت، حمایت، کفایت و نظارت است که گامی درست در مدارس غیردولتی جهت تحقق عدالت آموزشی برداشته شده است چراکه مشارکت داوطلبانه، خانواده ها را دارند و از این جهت باعث می شوند تا در بحث منابع مدارس دولتی و لازم التوجه بیشتر دیده شوند.
حسینی بابیان اینکه تعداد مجوز های توقیفی مدارس و مراکز غیردولتی بیشتر از مجوز های صادرشده است، گفت: متأسفانه یک درصد از مدارس غیردولتی خطایی می کنند که آن خطا برای ۹۹ درصد دیگر مدارس نوشته و تصور می شود. مدارس غیردولتی را خیران مدرسه داری می دانم که باید از تجارب مدرسه داری آن ها استفاده کرد.
وی تأکید کرد: بهترین ساختار برای تمرکززدایی شورا های آموزش و پرورش است چراکه شورای آموزش و پرورش به مثابه پارلمان آموزش و پرورش است.
حسینی با اشاره به اینکه مدارس دیگری در قالب مدارس غیردولتی مانند مدارس طبیعت، مسجد محور و ... در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: این مدارس اگر کیفی هستند باید مجوز بگیرند و اگر کیفی نیستند باید تعطیل شوند تنها مرجع تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش است.

افزودن نظر