تاسیس مرکز تخصصی قماربازی برای کودکان انگلیسی

تاسیس مرکز تخصصی قماربازی برای کودکان انگلیسی
سرویس ملی سلامت انگلستان از افزایش نگران کننده قماربازی میان کودکان انگلیسی و تاسیس مرکز قمار بازی کودکان خبر داد.

سرویس ملی سلامت انگلستان از راه اندازی اولین کلینیک و مرکز قمار مخصوص کودکان در این کشور خبر داد.

بنابر اعلام این سرویس ملی، بیش از ۵۵ هزار نفر از کودکان این کشور به دلیل قماربازی دچار آسیب شده و این مرکز تخصصی نیز به دلیل افزایش سایت های قماربازی آنلاین و آسیب به نوجوانان راه اندازی خواهد شد.

بر اساس آمارها، حدود ۴۵۰ هزار از کودکان و نوجوانان انگلیسی به طور منظم قمار بازی می کنند و این آمار از میزان کودکانی که مصرف الکل، مواد مخدر و سیگار دارند، بیش تر است.

سیمون استون یکی از مدیران اجرایی سرویس سلامت انگلستان درباره رشد آمار قمار بازی میان کودکان و نوجوانان بریتانیایی می گوید: قماربازی رابطه مستقیم با بروز بیماری های سلامت روان از جمله استرس و افسردگی دارد و به دلیل افزایش این معضل در کشور، بسیاری از خانواده ها نابود شده اند.

کارشناسان معتقدند، قماربازی به عنوان یک امر فراگیر در کشور انگلستان در حال گسترش است. به طوری که احتمال مرگ افراد معتاد به این عمل ۱۵ برابر مرگ بر اثر خودکشی است.

مرکز تخصصی قماربازی کودکان، به منظور کمک به افراد ۱۳ تا ۲۵ سال که به قمار بازی اعتیاد پیدا کرده اند، تاسیس خواهد شد.

افزودن نظر