اتباع خارجی شاغل در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند

اتباع خارجی شاغل در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: تمامی اتباع خارجی در هرجای کشور که مشغول به کار هستند در راستای قوانین ومقررات بین المللی و همچنین مسائل حقوق بشری باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

احمد رضا خزاعی با بیان اینکه اداره کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۴ و با هدف ارائه خدمات بیمه‌ای به اتباع ایجاد شده است، افزود :۳/۵ میلیون نفر اتباع خارجی در کشور حضور دارند که ۹۴ هزار نفر از آنان در کل کشور بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد ۹۰ درصد تبعه افغانستانی هستند.

وی با بیا ن اینکه مناطق آزاد اقتصادی بدلیل شرایط ویژه دارای معافیت‌هایی است، گفت: طبق مصوبه سال ۷۳ این مناطق مکلفند نسبت به تأسیس صندوق‌هایی جهت خدمات بیمه‌ای به شاغلین خارجی این مناطق اقدام کنند که بر اساس تبصره‌ای که در سال ۷۴ اضافه شد سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌تواند در مناطق ویژه خدمات ارائه دهد.

لازم به ذکر است درشرکت بین المللی تاپ اکو خاورمیانه ۸۰ نفر نیروی متخصص از کشور چین حضور دارند که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

افزودن نظر