افزایش ۶۰ درصدی اجرای احکام پرونده‌های تعزیرات

افزایش ۶۰ درصدی اجرای احکام پرونده‌های تعزیرات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: با گسترش تعامل ناجا و تعزیرات، اجرای حکم پرونده‌ها، رشد ۶۰ درصدی داشته است.

جمال انصاری در نشست مشترک با فرماندهان نیروی انتظامی افزود: کار تکاملی نیروی انتظامی در پلیس اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین متغیرهای ساختاری ما در سال‌های جاری مربوط به قاچاق کالا و ارز است و در برخوردبا این پدیده، راهی جز فعال کردن ظرفیت‌ها نداریم.

وی افزود: هم افزایی دستگاه‌ها می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
انصاری اظهار داشت: در نظام دادرسی حکم ممکن است توقعات دستگاه‌های کاشف و یا تعزیرات در مورد احکام و مدارک موجود در پرونده برآورده نشود که این مسائل تنها با جلسات تعاملی قابل حل است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه مساله مشترک تعزیرات و نیروی انتظامی، موضوع اجرای احکام است، گفت: مأموریت مشترک ما در حوزه کامل شدن مبارزه با قاچاق، مأموریت ناقصی است، چون تنها صدور حکم در مبارزه با قاچاق کافی نیست و احکام باید اجرا شود و اگر اجرای حکم با تأخیر انجام شود اثرگذاری کم و دسترسی به متهمان سخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین عملکرد در اجرای احکام مربوط به سال ۹۷ است، تاکید کرد: با گسترش تعامل نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی، اجرای حکم پرونده‌ها، رشد ۶۰ درصدی داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی هم گفت: هیچوقت خودمان را از تعزیرات جدا ندیدیم.

ممکن است در مواردی اشکالاتی بوده باشد، اما به علت عدم تعامل نیست و آموزش باید افزایش پیدا کند.
سردار مقیمی با تاکید بر لزوم برخورد با دانه درشت‌ها، اظهار داشت: رویکرد پلیس در دو سال اخیر اطلاعاتی است و از سوابق و بانک اطلاعاتی استفاده می‌کنیم و نیازمند همراهی تعزیرات هستیم.

در ادامه جلسه عبداله هندیانی معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز گفت: ما اگر بخواهیم تولید ملی با گذشته تفاوت داشته باشد؛ باید نگاهمان را در مأموریت‌های سازمانی عوض کنیم.

وی افزود: باید با یک تفکر و رویکرد با متخلفان برخورد کنیم. ما به دنبال تشکیل پرونده برای کسانی که به صورت سالم و مطابق قانون فعالیت می‌کنند نیستیم و این سیاست مشترک نیروی انتظامی، تعزیرات و ستاد قاچاق است.

افزودن نظر