برای نخستین بار طراحی و تولید سانتریفیوژ بانک خون در کشور اجرا شد

برای نخستین بار طراحی و تولید سانتریفیوژ بانک خون در کشور اجرا شد
طی انعقاد تفاهمنامه‌ای میان سازمان انتقال خون و سازمان انرژی اتمی، سانتریفیوژ‌های مورد نیاز بانک خون کشور با فن‌آوری و دانش فنی دانشمندان کشورمان تولید می‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طی تفاهمنامه ای که بین سازمان انتقال خون و سازمان انرژی اتمی در راستای عمل به رهنمود های رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولیدات ملی منعقد شد، برخی از تجهیزات استراتژیک سازمان انتقال خون جهت رفع همیشگی وابستگی کشور به شرکت های خارجی توسط سازمان انرژی اتمی تامین خواهد شد.
این سازمان بر مبنای تجربیات موفق خود در این زمینه تجهیزات یاد شده را طی یک سال پس از امضای این یادداشت تفاهم با فن آوری روزآمد و بومی و طبق بالاترین استاندارد های فنی تولید و تامین خواهدکرد.
گفتنی است این تفاهمنامه میان پور فتح اله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی منعقد شد.

افزودن نظر