لزوم تسریع اجرای پرونده الکترونیک سلامت

لزوم تسریع اجرای پرونده الکترونیک سلامت
وزیر بهداشت بر ضرورت ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در شبکه بهداشت و درمان کشور و تسریع در اجرای پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار ۹۸، تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین، مدیران و مشاوران این وزارتخانه و از طریق برقراری ارتباط ویدئویی با روسای دانشگاه های علوم پزشکی مجری پرونده الکترونیک سلامت در استان ها، در ستاد وزارت بهداشت، برگزار شد.
نمکی در این جلسه، بر ضرورت ایجاد هماهنگی های بیشتر در شبکه بهداشت و درمان کشور و تسریع در اجرای پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار ۹۸، تاکید کرد.
تمرکز دانشگاه ها باید بر استقرار پرونده الکترونیک سلامت باشد
وی با تاکید بر تمرکز دانشگاه ها بر استقرار پرونده الکترونیک سلامت، گفت: در روند اجرا و استقرار پرونده الکترونیک سلامت، نباید هیچ جزیی مغفول واقع شود و دانشگاه ها نباید استقرار پرونده را به اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع گره زنند؛ چراکه در این صورت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت دچار وقفه می شود. بنابراین، بعد از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده نیز بازنگری شده و اجرایی خواهد شد.
وزیر بهداشت از پرونده الکترونیک سلامت، به عنوان یک قرارگاه نام برد و افزود: از این پس، باید به مقوله پرونده الکترونیک سلامت، به عنوان یک قرارگاه نگریسته شود و این برنامه، آغازی برای اجرای طرح های دیگر همچون پزشکی خانواده و نظام ارجاع، در سطح کشور، تلقی شود. زمانی که قول استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا بهار ۹۸ را دادیم، این سخن اندکی بلندپروازانه به نظر آمد، اما خوشبختانه با وجود مدیران توانمندی که در ستاد و دانشگاه ها داریم، این هدف میسر خواهد شد. این مدیران، بال های قدرتمند پرواز وزارت بهداشت، برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه هستند.

افزودن نظر