پتنت جدید کانن جزئیات فناوری آینده واحد IBIS دوربین‌های این شرکت را نشان می‌دهد

پتنت اخیرا ثبت شده ی کانن طرح این شرکت برای بهبود فناوری پایدارسازی تصویر ازطریق حسگر تعبیه شده در بدنه برای دوربین های فول فریم بدون آینه و DSLR های آینده ی آن را با جزئیات نشان می دهد.
ادامه مطلب...

پتنت جدید کانن جزئیات فناوری آینده واحد IBIS دوربین‌های این شرکت را نشان می‌دهد

پتنت اخیرا ثبت شده ی کانن طرح این شرکت برای بهبود فناوری پایدارسازی تصویر ازطریق حسگر تعبیه شده در بدنه برای دوربین های فول فریم بدون آینه و DSLR های آینده ی آن را با جزئیات نشان می دهد.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید