تخریب کپسول Crew Dragon شرکت SpaceX در آخرین پرواز آزمایشى!

تخریب کپسول Crew Dragon شرکت SpaceX در آخرین پرواز آزمایشى!
شرکت SpaceX از بین رفتن کپسول Crew Dragon را طی آزمایشى زمین مبنا در فلوریدا تایید کرد. علت دقیق این انفجار کماکان مشخص نشده است.

نایب رئیس شرکت SpaceX در ضمانت ماموریت، طى گزارشى اعلام کرد اتفاقاتى غیرمنتظره در یکى از موتورهای این فضاپیما، موجب تخریب کپسول Crew Dragon شده است. طى این انفجار کسى آسیب ندیده و علت دقیق آن نیز هنوز مشخص نشده است.

کپسول Crew Dragon توسط شرکت SpaceX و به منظور جابه‌جایی فضانوردان بین زمین و ایستگاه فضایی بین المللی طراحی شده و شباهت هایی به کپسول Cargo Dragon که از سال 2012 به منطور جابه‌جایی برخی محصولات مورد استفاده بوده، کاربرد دارد.

نایب رئیس شرکت SpaceX در ارتباط با آزمایش شکست خورده این کپسول در ماه آوریل، ادعا کرد که Crew Dragon همانطور که انتظار می رفت روشن شده و موتورهای آن مشکلی نداشته اند. وی احتمال داد اشکال پیش آمده مرتبط با موتورهای تقویتی SuperDraco باشد که به منظور دور کردن کپسول و فضانوردان آن از موشک طراحی شده اند. وی همچنین افزود:

اگرچههنوزبراىتاییدعلتایناتفاقزوداست، اما بررسىدادههانشانمىدهداینتخریبحینفعالسازىسیستم SuperDraco رخدادهاست. با همه این موارد، نمی توان گفت مشکل الزاما از موتورهای SuperDraco بوده چرا که این موتورها تاکنون بیش از 600 بار مورد آزمایش های مختلف قرار گرفته اند. نکته مثبت این واقعه آن است که طى یک آزمایش اتفاق افتاده، نه طى پرواز رسمىاین گونه وقایع موجب مى شود Crew Dragon را به یکی از ایمن ترین فضاپیماهای موجود تبدیل کنیم.

اسپیس ایکس یکی از شرکت های مطرح در صنعت هوافضا محسوب می شود. این شرکت که توسط الان ایلان ماسک مدیریت می شود، تا به امروز پروژه های زیادی را با موفقیت انجام داده است (انتشار اولین تصویر واقعی از نمونه آزمایشی راکت اسپیس ایکس استارشیپ).

Source: digitaltrends

افزودن نظر