حریم خصوصی در خودروهای خودران باید حفظ شود

حریم خصوصی در خودروهای خودران باید حفظ شود
کمیته ی ملی حمل ونقل استرالیا می گوید وقتی استفاده از خودرو خودران قانونی و وارد جاده های این کشور شوند، باید حریم خصوصی افراد حفظ شود.

به گزارش گروه فناوری ایمان نیوز، طبق آخرین گزارش کمیته ی ملی حمل ونقل استرالیا (NTC) درباره ی خودرو خودران، این کشور باید در رویکرود خود حریم خصوصی را در اولویت قرار دهد. خودروهای خودران برای کارکردن به داده های بسیار زیادی متکی هستند و به طور مداوم با سایر وسایل نقلیه و زیرساخت های جاده ای و فضای ابری ارتباط برقرار می کنند.

همراه با اطلاعات درباره ی کنترل و هدایت، انتظار می رود خودروهای خودران داده هایی درباره ی همه چیز از اطلاعات مکانی کاربر گرفته تا عادات رفت وآمد و انتخاب سرگرمی و حتی اطلاعات بالقوه ی بیومتریک سرنشینان جمع آوری کنند.

autonomous car / خودرو خودران

نحوه ی محافظت داده های حیاتی خودرو از دسترس افراد بزهکار و اینکه خودروسازان این اطلاعات را با چه کسانی به اشتراک می گذارند، یکی از سؤال های مهم درباره ی فناوری خودران به شمار می رود که بعضی اوقات به عنوان سیستم های حمل ونقل هوشمند شراکتی (C-ITS) شناخته می شوند.

مقاله های مرتبط:

  • اتوبوس خودران EZ10 در استرالیا آزمایش می شود
  • رانندگی با خودرو خودران باعث کاهش هوشیاری راننده می شود

مارکوس بورک، مدیر اجرایی فناوری های آینده در NTC گفت:

امکان دسترسی دولت به C-ITS برای بهبود تصمیم گیری و ارائه ی خدمات به مردم وجود دارد؛ اما این دسترسی باید با محافظت کافی از حریم شخصی متعادل شود.

NTC در تحقیقات قبلی، انتشار برخی اطلاعات درباره ی وسایل نقلیه ی خودران برای اشتراک گذاری با دولت را خواستار شد؛ زیرا دولت برای اهدافی مانند مقررات ایمنی خودروهای خودران و بهینه سازی شبکه های جاده ای و اجرای قوانین جاده ای به دسترسی به اطلاعات این خودروها نیاز دارد. بااین حال، اطلاعاتی نیز وجود خواهد داشت که به گفته ی NTC باید خصوصی نگه داشته شوند.

autonomous car / خودرو خودران

NTC همراه با درخواست های خود برای حفظ حریم خصوصی، نیاز به چهارچوب شفاف بیمه برای خودروهای خودران را هم مهم اعلام کرده است.

افزودن نظر