مبدل گشتاور چیست و چگونه کار می‌کند؟

گیربکس های اتوماتیک، نیازمند تجهیزی به نام مبدل گشتاور هستند. برای آشنایی با مبدل گشتاور و عملکرد آن در سیستم انتقال قدرت خودرو، همراه زومیت باشید.
عضو این خبرخوان RSS شوید