عملکرد ۵ منطقه ویژه علم و فناوری زیاد خوشایند نیست / ارائه پیشنهاداتی برای بهبود فعالیت‌های مناطق ویژه

دبیر شورای عتف با بیان اینکه عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری با آیین‌نامه‌های اجرایی آن انطباق ندارد، گفت: بررسی عملکرد آن‌ها رضایت‌بخش نیست و نیاز به بازنگری دارد.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید