شناسایی انواع پشه با موبایل/ صدای منحصربفرد بال زدن پشه ها

نتایج یک تحقیق نشان می دهد تلفن های همراه ساده و غیرهوشمند می توانند براساس تفاوت صدای بال پشه ها آنها را از یکدیگر تشخیص دهند که این امر برای مقابله با پشه های ناقل بیماری مفید است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید