فارس من| لزوم تقویت شرایط ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم باید شرایط آن‌ها بهبود پیدا کند، گفت: آموزش پزشکان مستلزم این است که بررسی دقیقی در خصوص میزان نیاز کشور به تخصص‌های مختلف صورت گیرد.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید