دریافت سیگنال‌های مرموز از فضا به وسیله تلسکوپ فضایی چینی‌ها

تلسکوپ FAST محققان چینی ردپایی از امواج رادیویی سریع و ناشناخته از فضای عمیق دریافت کرده است. محققان اعتقاد دارند این امواج رادیویی نشانه‌ای از برقراری ارتباط حیات فرازمینی با انسان هاست.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید