ورود کشورهای غیراروپایی به اینستکس به نفع ایران است یا اروپا؟

علیرغم آنکه عده‌ای در پی کانالیزه کردن تجارت کشورهای غیراروپایی در قالب اینستکس هستند،اما این سازوکار بیشتر کنترل اروپا بر تجارت ایران را به دنبال دارد تا اینکه ابزارمقابله با تحریم باشد.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید