عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری بازنگری می شوند

عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری بازنگری می شوند
دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری خوب نبوده گفت: عملکرد این مناطق مورد بازنگری قرار می گیرد.

مسعود برومند دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه صد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون دائمی «عتف» در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه مناطق ویژه علم و فناوری و دستاوردهای جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند.

وی در خصوص دستور جلسه عتف که در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری بود عنوان کرد: پیش از اینها هم موضوع عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری مورد بازنگری قرار گرفته بود که زیاد خوشایند نبوده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: به نظر می‌رسد که باید مطالعاتی در این زمینه صورت بگیرد؛ آئین نامه بازنگری و تغییراتی اعمال شود.

وی گفت: در همین راستا در این جلسه آسیب شناسی در مورد پنج منطقه ویژه صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که باید مطالعات دقیق‌تری باید صورت بگیرد.

برومند تاکید کرد: همچنین تعیین شد که پیشنهاداتی در زمینه ادامه فعالیت مناطق ویژه علم و فناوری به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه مناطق ویژه علم و فناوری پهنه‌هایی هستند که در آن عناصر مختلف نوآوری گردهم می آیند، افزود: در هر کدام از این مناطق به فراخور منطقه اقداماتی صورت گرفته و پیشرفت‌هایی نیز داشته است.

معاون وزیر علوم ادامه داد: اما اقدامات این مناطق ویژه به خوبی نبوده از این رو عملکرد آنها در پنج استان نیازمند بازنگری است. بازنگری عملکرد مناطق ویژه با موارد پیشنهادی در راستای بهبود این مناطق خواهد بود.

برومند گفت: ما به این جمع بندی رسیدیم که عملکرد مناطق ویژه بازنگری شود.

وی در ادامه به گزارش دستاوردهای جهاد دانشگاهی در جلسه «عتف» گفت: همه سازمان‌ها باید مأموریت‌های خود را در حوزه نوآوری و فناوری بازبینی کنند که در این جلسه این موضوع نیز مطرح شد.

افزودن نظر