۴ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه تهران راه‌اندازی می‌شود

۴ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه تهران راه‌اندازی می‌شود
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۴ رشته جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران موافقت کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی ۴ رشته تحصیلی جدید برای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران موافقت کرد.
رشته های جدید دانشگاه تهران به شرح جدول زیر است:
رشته های جدید دانشگاه تهران

افزودن نظر