عدالت مهم‌ترین مسئله‌ای است که از نگاه «بیانیه گام دوم انقلاب» باید در اولویت امور قرار بگیرد/ جریان دانشجویی باید پرچمدار مبارزه با فساد و بی‌عدالتی در کشور باشد

عدالت مهم‌ترین مسئله‌ای است که از نگاه «بیانیه گام دوم  انقلاب» باید در اولویت امور قرار بگیرد/ جریان دانشجویی باید پرچمدار مبارزه با فساد و بی‌عدالتی در کشور باشد
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران گفت: عدالت مهم‌ترین مسئله‌ای است که از نگاه بیانیه گام دوم باید در اولویت امور قرار بگیرد.

علیپور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: مهم ترین مسئله ای که از نگاه بیانیه گام دوم باید در اولویت امور قرار گیرد، مسئله عدالت است. در سرفصل عدالتِ بیانیه، رهبری اشاره کرده اند که آنچه از فساد و بی عدالتی در کشور هست، هر چند کم یا زیاد، قطعا غیر قابل قبول است و باید برچیده شود، این نظر مشخصا بر خلاف نظرات برخی دیگر از بزرگان نظام است که میگفتند، در میان پروژه هایی با سود های کلان اندکی فساد قابل چشم پوشی است و رهبری با بیان این مسئله صراحتا چشم پوشی در برابر فساد های کوچک را هم رد کرده اند و عملا فرمان مبارزه همه جانبه با فساد و بی عدالتی را صادر کرده اند.
وی افزود:، اما آنچه برای جریان دانشجویی که امروز و به عنوان طیف پیشروی جوانان جامعه، باید پرچمدار مبارزه با فساد و بی عدالتی در کشور باشند باید مورد توجه قرار بگیرد، نوع این مبارزه و ملزومات ان است.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران گفت: سالی که پشت سر گذاشتیم از حیث مبارزه با فساد و عدالتخواهی به نسبت سال های پیش از خود یک گام جلوتر بود و در طول آن شاهد پیشروی انواع مختلفی از عدالتخواهی در کشور و مبارزه با فساد ها و رانت های مختلف بودیم، اما برخی از آن ها ملزومات مناسب برای بحث عدالتخواهی رارعایت نکرده بودند و به بحث عدالتخواهی رنگ و بوی ابتذال دادند و البته برخی هم مع الاسف دچار انحراف شدند، اما اتفاقات خوبی هم افتاد که همه ی ابعاد و ملزومات بحث عدالتخواهی در آن رعایت شده بود که بحث لواسان و بررسی فساد های آن شهر از ان جمله است.
علیپور بیان کرد: به هر حال به نظرم در حال حاضر جریان دانشجویی باید به عنوان صدای رسای محرومین و مظلومین جامعه علمدار بحث عدالتخواهی شود و این علمدار شدن محتاج آن است که ابتدا مقدمات آن فراهم شود و جریان دانشجویی با مطالعه و تدقیق خود را چه به لحاظ تئوریک و با استفاده از منابع اسلامی که قطعا مانیفست کاملی در بحث عدالتخواهی هستند و چه در میدان عمل و با دقت در رعایت ظرافت های بحث عدالتخواهی مسلح کند که به دام انحراف یا ابتذال دچار نشود. زیرا مسیر عدالتخواهی مسیری پر پیچ و خم است.

افزودن نظر