آیین‌نامه نهایی طرح اشتغالزایی پویش دکتری به وزارت کار ارائه می‌شود

آیین‌نامه نهایی طرح اشتغالزایی پویش دکتری به وزارت کار ارائه می‌شود
دومین جلسه پویش اشتغال دکتری غیرپزشکی در وزارت کار تشکیل و در این جلسه مقرر شد آئین نامه نهایی طرح اشتغالزایی پویش دکتری تنظیم و به وزارت کار ارائه شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه پویش اشتغال دکتری با حضور ازوجی مدیر کل سیاست گذاری اشتغال و تیمی از نمایندگان پویش دکتری در محل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار و در این جلسه مقرر شد که چارچوب و آئین نامه نهایی طرح اشتغالزایی پویش دکتری تنظیم و به وزارت کار ارائه شود.
بدین منظور اقدامات اولیه جهت جذب و پردازش ایده های ارائه شده در چارچوب اهداف طرح اشتغالزایی دکتری از طریق پویش دکتری در حال انجام است. یکی از جنبه های اصلی رویکرد پویش که از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است، دریافت تسهیلات مالی دولتی در قالب اجرایی نمودن ایده های فناورانه کلان است.
در این خصوص رایزنی های لازم انجام پذیرفته و گام اول، تحلیل زمینه های فعالیت و انتخاب برترین ایده ها (بر حسب فناورانه بودن، سودآور بودن و درصد اشتغالزایی) و آمایش مسیر اصلی فعالیت است؛ لذا در این مورد لازم است، کلیات طرح ها و ایده های فناورانه، جمع آوری و اجرایی شدن طرح ها امکان سنجی شود.
تا کنون قریب به هزار نفر فرم عضویت را تکمیل کرده و اطلاعات آنان طبقه بندی شده است. همچنین نمایندگان پویش دکتری طی سال گذشته با مسئولین وزارت علوم از جمله منصور غلامی و رسایی مشاور قائم مقام وزیر علوم، دیدار داشته و امیدوار است در ادامه؛ تلاش ها و فعالیت پویش دکتری مورد عنایت و حمایت های بیشتر وزارت علوم نیز قرار گیرد.
پیشرفت کشور مستقیماً وابسته به اشتغال قشر متخصص است و پویش دکتری تا تحقق این هدف، پیگیری جدی خود را ادامه خواهد داد.

افزودن نظر