راه اندازی مراکز توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم از راه اندازی مراکز توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش گروه فناوری ایمان نیوز، محمدرضا آهنچیان مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در نشست هم اندیشی و آشنایی با سامانه آموزش عالی (HES) که با حضور رؤسای گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی در محل این وزارتخانه برگزار شد، از راه اندازی مراکز توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کشور خبر داد.
وی افزود: هدف، روش و چگونگی اجرای برنامه های درسی، از مهم ترین مباحثی است که در گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی باید بر روی آن تمرکز شود.
وی بر ارزشیابی و نظارت بر اجرای برنامه های گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی تأکید و اظهار امیدواری کرد: گروه های تخصصی به صورت سالانه یا دوسالانه از لحاظ اقدام و سطح اقدام درخصوص بازنگری، تدوین برنامه ها و مأموریت هایی که بر عهده دارند مورد ارزشیابی قرار گیرند.
آهنچیان، تقویت گروه های تخصصی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و جزوات، سیاست ادغام بخش های پژوهش و فناوری در حوزه های برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی و ارتقای سطح اثربخشی گروه های تخصصی را به عنوان مأموریت های مطمع نظر دفتر برنامه ریزی آموزش عالی عنوان کرد.
وی با اشاره به شعار ملی سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی و سیاست های کلان کشور در افزایش تولید ملی و بحث توسعه از زاویه علم، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم در سال 1397 دنبال می شود ارتقای برنامه های مهارت افزایی دانشجویان است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی بر توجه به ارتقای مهارت افزایی در برنامه های درسی و چگونگی برنامه ریزی درسی در راستای افزایش تولید ناخالص ملی که منجر به ارتقای سطح اقتصاد ملی کشور می شود تأکید کرد.
وی به بهبود کیفیت تدریس و لزوم توانمندسازی اعضای هیئت علمی با تأکید و تمرکز بر اعضای جوان تر و تازه استخدام شده اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم مراکز توانمندسازی اعضای هیئت علمی را در دانشگاه ها فعال کنیم تا بتوانیم از طریق اعضای هیئت علمی که در مسیر توانمندسازی گام برمی دارند نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی با همت جدی تری پیش رویم.

انتهای پیام/

افزودن نظر