اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند

طی انتخاباتی اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی انتخاباتی اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند. این انتخابات با مشارکت اعضای این تشکل در روز یکشنبه ۲۲ تیرماه در سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار شد و ۹ نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی و ۲ نفر به عنوان هیئت نظارت به شرح ذیل انتخاب شدند.
سجاد اسماعیلی، محمدامین ساغندی، محمدهادی کیان، عرفان غلامعلی زاده، محمدمهدی حسنی، حمزه گرجه به عنوان اعضای شورای مرکزی برادران و زهره رستملو، زهرا شجاعی و سمیرا فیروزی به عنوان اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند.
همچنین علی آقابالازاده و فهیمه شریفیان به عنوان هیئت نظارت، سیدطا ها محبوبی، سیدعلی طباطبایی و خانم مریم سادات فامیلی به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی و سجاد رئوفی به عنوان عضو علی البدل هیئت نظارت انتخاب شدند.
لازم به ذکر است، دبیر و مسئولین واحد ها در اولین جلسه رسمی شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.

افزودن نظر