خوابگاه‌های دانشگاه شریف ایام امتحانات بازگشایی نخواهد شد

معاونت دانشجویی دانشگاه شریف اعلام کرد: خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه در ایام امتحانات بازگشایی نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در جلسه ای که امروز معاونت دانشجویی دانشگاه شریف خوابگاه برگزار کرد، فاطمی زاده، معاون دانشجویی دانشگاه، اعلام کرد خوابگاه های دانشجویی در ایام امتحانات بازگشایی نخواهد شد. البته بازگشایی خوابگاه به صورت محدود برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشروط به درخواست معاونت آموزشی است و هنوز از طرف معاونت آموزشی چنین درخواستی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، بازگشایی عمومی خوابگاه در تابستان نیز عملیاتی نخواهد بود، ولی برای اعلام دقیق آن نیازمند زمان هستیم و برای مسئله کارآموزی بخش معاونت آموزشی دانشگاه روش های جایگزینی را به دانشکده ها ابلاغ کرده و بازگشایی خوابگاه برای درخواست های کارآموزی نیز دور از انتظار است.

افزودن نظر