منیری: مبالغ وام‌های دانشجویی برای ترم آینده افزایش خواهد یافت

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویی از افزایش مبالغ تمامی وام‌های دانشجویی در ترم آینده تحصیلی خبر داد.

الیاس منیری، معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص افزایش مبالغ وام های دانشجویی برای ترم آینده و سال تحصیلی جدید گفت: پیشنهاداتی در این خصوص فراهم شده و به دنبال افزایش مبالغ وام های دانشجویی هستیم.
وی گفت: همه وام های دانشجویی بر اساس این پیشنهاد برای ترم جدید در صورت تامین منابع افزایش خواهد یافت.

افزودن نظر