علی اسکندری دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی شد

با توجه به استیضاح و استعفای چهار عضو از شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، در آخرین جلسه شورای عمومی این تشکل دانشجویی و طی انتخابات میان‌دوره ای، اعضای جدید شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی مشخص شدند.

اعضای جدید شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی مشخص شدند.

در اطلاعیه این تشکل دانشجویی آمده است: با توجه به استیضاح و استعفای چهار عضو از شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، در آخرین جلسه شورای عمومی این تشکل دانشجویی، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ و طی انتخابات میان دوره ای، اعضای جدید شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی مشخص شدند.

اسامی این افراد به شرح زیر است:
⁩علی اسکندری نداف
محمد اسکندری
حمید محمدپور
متین فارابی

همچنین در اولین جلسه شورای مرکزی، علی اسکندری نداف به عنوان دبیر اتحادیه جنبش عدالت خواه دانشجویی انتخاب شد.

افزودن نظر