فردا آخرین مهلت پذیرش کاردانی و کارشناسی علمی‌کاربردی

مهلت پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته و دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۸ فردا به پایان می‌رسد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهلت پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای ناپیوسته و دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۸ فردا چهارشنبه ۱۳ آذرماه پایان می یابد.

داوطلبان تا فردا مهلت دارند براساس جداول حاوی اطلاعات رشته محل های جدید با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده به مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

اصلاحات این دوره ها نیز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

افزودن نظر