دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران گفت: مراکز رشد مستقر در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران از شرکت‌های دانش بنیان نوپا حمایت می‌کند.

مرضیه علی خاصی معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه کشور در حوزه دندانپزشکی صنعت موفق و فعالی ندارد، گفت: شاید یکی از دلایل آن را بتوانیم عدم ارتباط دانشگاه و صنعت بدانیم در حقیقت صنعت اعتماد لازم را به دانشگاه ندارد و به جای بهره مندی از تولیدات داخلی به واردات می پردازد.

خاصی ادامه داد: مراکز رشد دانشگاه تهران در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان و رفع وابستگی به محصولات خارجی تاسیس شدند. در حقیقت با ایجاد این مراکز توانستیم ارتباط دانشگاه و صنعت را بیش از پیش گسترش دهیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان پس از استقلال به تولید محصولات مورد نیاز دانشکده دندانپزشکی می پردازند، خاطرنشان کرد: لازم است کیفیت بیشتر از کمیت مورد توجه واقع شود همچنین در ارتباط با صنعت هدف اصلی ارتقاء سلامت باشد امیدوار هستیم در سطح دانشگاه تهران این مسیر را به خوبی پیش ببریم.

افزودن نظر