صنعت گران از ۱۳۰۰ کارگاه دانشگاه فنی حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند

رئیس دانشگاه فنی‌حرفه‌ای گفت: با قرار دادن ۱۳۰۰ کارگاه، آزمایشگاه و محیط‌های عملی دانشگاه فنی‌حرفه‌‎ای در اختیار صنعت به تجاری سازی آموزش پرداختیم.

ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی حرفه ای در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: دانشگاه فنی حرفه ای با اهداف مشخصی با صنعت ارتباط برقرار می کند. این دانشگاه حاضر است امتیازات قابل توجه ای در اختیار صنعت قرار دهد تا بتواند صنعت را در کنار دانشگاه حفظ کند.
صالحی عمران با بیان اینکه دانشگاه فنی حرفه ای کمیته درآمدزایی تشکیل داده است؛ تصریح کرد: با وجود ۱۳۰۰ کارگاه، آزمایشگاه و محیط های عملی به تجاری سازی آموزش پرداختیم. به این منظور تمام محیط های عملی را در اختیار کارفرمایان و صنعت گران قرار می دهیم تا علاوه بر تولید محصولات ایرانی در جهت کارورزی دانشجویان این دانشگاه در محیط های کارگاهی به استفاده از تجربیات صنعت گران نیز بپردازیم.

افزودن نظر