مسؤول اجرای سند مهندسی فرهنگی در هر دستگاه مشخص شد

مسؤول اجرای سند مهندسی فرهنگی در هر دستگاه مشخص شد
مصوبه جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در مورد « تعیین مسؤول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه‌های مجری » ابلاغ شد.

به گزارش گروه فناوری ایمان نیوز، مصوبه جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در مورد « تعیین مسؤول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه‌های مجری » توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه دستگاه های مجری نقشه مهندسی فرهنگی موظف هستند، یکی از معاونین ذی ربط را به عنوان مسؤول اجرایی سازی، نظارت و ارزیابی مصوبات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور تعیین کنند و ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کنند.
متن این مصوبه به شرح ذیل است:
وزارت کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت ورزش و جوانان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت آموزش و پرورش
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان برنامه و بودجه کشور 
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
قوه قضائیه
شورای عالی حوزه علمیه
شورای عالی فضای مجازی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله¬العالی) در دانشگاه‌ها
شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین¬المللی
دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه «تعیین مسؤول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه‌های مجری »که در جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ 11 شهریورماه امسال به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«تمام دستگاه‌های مجری ذکر شده در بند ب فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی در راستای اجرای تبصره 3 شق (ب) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور(مصوب جلسه 748 مورخ 27 خردادماه سال 93 شورای عالی انقلاب فرهنگی) موظف هستند، یکی از معاونان ذیربط را به عنوان مسؤول اجرایی‌سازی، نظارت و ارزیابی مصوبات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور تعیین کنند، ضروری است معاون ذی‌ربط از ناحیه رئیس دستگاه ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود.

انتهای پیام/

افزودن نظر