دانشگاه تهران نشریات فاقد مجوز را به رسمیت نمی‌شناسد

دانشگاه تهران نشریات فاقد مجوز را به رسمیت نمی‌شناسد
تمام نشریاتی که به نام دانشگاه تهران در سامانه وزارت علوم، ثبت شده‌ است، باید دارای مجوز نشر از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران باشند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با استناد به مصوبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ کمیسیون برنامه ریزی و ارتقای نشریات دانشگاه تهران، کلیه نشریاتی که بنام این دانشگاه در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت شده اند، باید دارای مجوز نشر از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران باشند.
بر این اساس، چنانچه نشریه ای نسبت به دریافت مجوز فوق از معاونت پژوهشی اقدام نکند، مورد تأیید دانشگاه قرار نخواهد گرفت.

افزودن نظر