آیین‌نامه استخدامی برای هیئت علمی با ماهیت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای همخوانی ندارد

آیین‌نامه استخدامی برای هیئت علمی با ماهیت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای همخوانی ندارد
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: به نظر می‌آید آیین نامه استخدامی برای اعضای هیئت علمی با ماهیت فعالیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای همخوانی ندارد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، نشست بررسی آیین ارتقای اعضای هیئت علمی و استادان این دانشگاه با حضور باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور برگزار شد.
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست بیان کرد: معتقدم یکی از مهم ترین موضوعات و مباحثی که بایستی در خصوص دانشگاه فنی و حرفه ای مورد توجه قرار گیرد این است که دانشگاه فنی و حرفه ای از سال ۱۳۹۰ به مجموعه دانشگاه های وزارت علوم انتقال پیدا کرده و نباید در مسائل آموزشی و پژوهشی با مدل دانشگاه های نظری کشور که ماهیت و محور فعالیت آن ها با این مجموعه فرق دارد مقایسه شود.
باقری افزود: طی دو سال اخیر در دانشگاه در خصوص توجه به ارتقای اساتید، تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها، بروز رسانی برنامه های درسی کار های بزرگی صورت گرفته، ولی اعتقاد دارم دستورالعمل و آیین نامه های مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت مأموریت آن تعریف شود.
وی بیان کرد: در کشور یک آیین نامه استخدامی برای اعضای هیئت علمی داریم که شامل رتبه های مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام است و به نظر می آید آیین نامه مذکور با ماهیت فعالیت دانشگاه فنی و حرفه ای همخوانی ندارد لذا اعضای هیئت علمی که جذب می شوند با آیین نامه کنونی بالاخص در بحث ارتقا دچار مشکل خواهند شد؛ بنابراین بایستی نظام هیئت علمی مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محور های نحوه استخدام، شاخص های مرتبه هیئت علمی، بازآموزی و آموزش های ضمن خدمت و در مجموع ارتقای اساتید در نظر بگیریم.
رییس مرکز هیئت امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان اینکه در این نشست باید چارچوب های استخدامی و ارتقای اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای بررسی می شود تا به امید خدا با تلاش مسئولان دانشگاه تا چند ماه آینده بتوانیم آیین نامه جدیدی با اهداف، ویژگی ها و شرایط خاص دانشگاه فنی و حرفه ای تنظیم کنیم.
وی در پایان با عنوان اینکه در مرحله اول بایستی کارگروه های تخصصی برای ترسیم فعالیت ها با مشارکت حاضرین این نشست شکل بگیرد، اظهار داشت: در این نشست ها قرار نیست آیین نامه استخدامی و ارتقا استخراج شود بلکه بنا داریم با استفاده از خرد جمعی و تجربیات اساتید حاضر، مفاهیم لازم را تعریف کنیم و بعداً در ضوابط و آیین نامه ها استفاده شود.

افزودن نظر