انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی از امروز ۲۰ شهریور آغاز شد

انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی از امروز ۲۰ شهریور آغاز شد
انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز ۲۰ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۷ شهریور ۹۸ ادامه خواهد داشت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی براساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال ۹۸-۹۹ این دانشگاه، از امروز ۲۰ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۷ شهریور ۹۸ ادامه خواهد داشت.
درخواست میهمان توسط دانشجویان از ۲۸ شهریور ماه ۹۸ آغاز شده و تا ۳ مهر ۹۸ ادامه خواهد داشت. کلاس های درس نیز از ۳۰ شهریور ماه ۹۸ آغاز می شود. دانشجویان می توانند از ۱۳ مهر تا ۱۹ مهر ۹۸ برای حذف اضافه اقدام کنند.
تمدید درخواست میهمان توسط دانشجویان از ۲۰ مهر ماه آغازمی شود و تا ۲۵ مهر ۹۸ ادامه دارد. حذف اضطراری ۷ و۸ دی ماه ۹۸ و پایان کلاس ها ۱۹ دی ۹۸ خواهد بود. امتحانات نیز از ۲۱ دی ماه شروع می شود و تا ۵ بهمن ماه پایان می پذیرد.

افزودن نظر