دانشگاه صدا و سیما پذیرش بدون آزمون ندارد

دانشگاه صدا و سیما پذیرش بدون آزمون ندارد
رئیس دانشگاه صدا و سیما گفت: داوطلبان برای پذیرش در تمام رشته‌های دانشگاه صدا و سیما باید در آزمون سراسری شرکت کنند.

اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه داوطلبان برای پذیرش در تمام رشته های دانشگاه صدا و سیما باید در آزمون سراسری شرکت کنند، گفت: در برخی از رشته ها علاوه بر آزمون به انجام مصاحبه نیز می پردازیم. در این کد رشته ها داوطلبان چند برابر ظرفیت پذیرش اولیه خواهند شد و بعد از انجام مصاحبه به مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری راه می یابند.
اسفندیاری اظهار کرد: اساتید دانشگاه صدا و سیما رشته مطالعات عالی رادیو و تلویزیون، دکتری مطالعات رسانه و سلامت و همچنین دکتری فرهنگ و رسانه را طراحی کرده اند. رشته ها، سرفصل ها و شرح درس ها به تصویب وزارت علوم رسیده است، اما متاسفانه مجوز اجرا دریافت نشد.
رئیس دانشگاه صدا و سیما ادامه داد: در گذشته شاید به دلیل کمبود تعداد دانشیار و استاد در دانشگاه صدا و سیما این مجوز داده نمی شد، اما این دانشگاه در حال حاضر حدود ۱۲ دانشیار و یک استاد تمام دارد. انتظار داریم وزارت علوم زودتر به تقاضای ما برای صدور مجوز اجرای رشته دکتری پاسخ دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلاتی در حوزه بروکراسی و درخواست مجوز وجود دارد. امیدوار هستیم با مرتفع ساختن مشکلات، سال آینده در این مقطع پذیرش دانشجو داشته باشیم. پذیرش دانشجو در این مقطع بهتر است به صورت ترکیبی باشد، به طوری که دانشجویان بعد از گذراندن آزمون و مصاحبه وارد رشته مورد نظر شوند.

افزودن نظر