بیش از ۱۰۰ موج رادیویی سریع رصد شد

بیش از ۱۰۰ موج رادیویی سریع رصد شد
تلسکوپی قدرتمند در چین بیش از ۱۰۰ موج رادیویی سریع را رصد کرده که از یک منبع در فاصله ۳ میلیارد سال نوری از زمین منتشر شده اند.

بزرگترین تلسکوپ چین بیش از ۱۰۰ سیگنال رادیویی مرموز را رصد کرده که از یک منبع در فاصله ۳ میلیارد سال نوری از زمین منتشر شده اند.

این سیگنال های عجیب که FRB (امواج رادیویی سریع) نام دارند پالس های رادیویی هستند و از یک منبع ناشناخته و پرانرژی در فضا منتشر می شوند. این امواج رادیویی در حقیقت پالس های کوچکی هستند که کمتر از چند میلیونم ثانیه طول می کشند.

محققان به طور مداوم مشغول رصد سیگنال ها هستند و امیدوارند با تحلیل های بیشتر دریابند این امواج رادیویی سریع چگونه تولید می شوند.

در همین راستا تلسکوپ رادیوییFAST در چین سیگنال های رادیویی مذکور را رصد کرده است. در حال حاضر محققان آکادمی علوم چین مشغول بررسی و تحلیل دوباره اطلاعات جمع آوری شده هستند.

این تلسکوپ مشغول مطالعه منبع امواج رادیویی سریع به نام FRB۱۲۱۱۰۲ هستند. ستاره شناسان در رصدخانه FAST بیش از ۱۰۰ موج رادیویی سریع ردیابی کرده اند که از اواخر آگوست ۲۰۱۹ از منبع FRB۱۲۱۱۰۲ منتشر شده اند. این بیشترین تعداد امواج رادیویی سریعی است که تاکنون کشف شده است.

تلسکوپ FAST در ایالت گوییژو واقع در جنوب غربی چین قرار دارد. این بزرگترین و حساس ترین تلسکوپ امواج رادیویی ساخته شده تا به امروز است.

نخستین امواج رادیویی سریع منتشر شده در سال ۲۰۰۷ رصد شدند.

افزودن نظر