کشف نشانه های مهاجرت انسان به مغولستان در ۴۵ هزار سال قبل

کشف نشانه های مهاجرت انسان به مغولستان در ۴۵ هزار سال قبل
در حالی که پیش از این تصور می شد سابقه حضور انسان امروزی در مغولستان به حداکثر ۳۵ هزار سال قبل باز می گردد، کشف نشانه هایی جدید زمان این حضور را به ۴۵ هزار سال قبل می رساند.

ابزار سنگی شناسایی شده در مغولستان توسط یک گروه بین المللی از باستان شناسان نشان می دهد اجداد انسان های امروزی با گذر از نقاط مختلف اوراسیا ۴۵ هزار سال قبل به این بخش از جهان مهاجرت کرده اند.

گزارش این بررسی که توسط دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده، حاکی است مهاجران به مغولستان در نقاط بسیار مختلفی ساکن شده اند و در این منطقه برای اولین بار با عموزاده های مرموز خود، یعنی انسان تبارهای دنیسووا که اکنون منقرض شده اند مواجه شده اند. انسان تبارهای دنیسووا که بین ۳۰ تا ۵۰ هزار سال قبل در روسیه و مغولستان امروزی زندگی می کرده اند با نیاکان انسان های امروزی وصلت کرده اند.

بررسی های باستان شناسی در این زمینه در مغولستان از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و ۱۶ منطقه مختلف بدین منظور مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیقات مذکور منجر به شناسایی ۸۲۶ ابزار سنگی دست ساز شده که در نوع خود کم نظیر هستند و از جمله آنها می توان به انواع چاقو و حتی تیغ اشاره کرد.

در جریان این بررسی فسیل های هیچ انسانی کشف نشده است. گفتنی است که تا به امروز تنها بخشی از انگشت دست یکی از زنان انسان تبارهای دنیسووا شناسایی شده است.

افزودن نظر