دانشجویان با تجمع در مقابل سازمان ملل جنایت‌های دولت هند علیه مسلمانان کشمیر را محکوم کردند

دانشجویان با تجمع در مقابل سازمان ملل جنایت‌های دولت هند علیه مسلمانان کشمیر را محکوم کردند
جمعی از طلاب و دانشجویان با حضور در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، خواستار مداخله سازمان ملل در پایان دادن به جنایت‌های دولت هند علیه مسلمان کشمیر شدند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان طلاب و عموم مردم امروز با حضور در مقابل دفتر سازمان ملل ضمن محکومیت جنایت های دولت هند علیه مسلمانان کشمیر، خواستار مداخله سازمان ملل در پایان دادن به جنایت های دولت و نیروهای ارتش این کشور علیه مسلمانان کشمیر شدند.

دانشجویان جنایت های دولت هند علیه مسلمانان کشمیر را محکوم کردند

دانشجویان با سردادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس ٫کشمیری بیدار است از توطئه بیزار است اعتراض خود را نسبت به سکوت سازمان بین الملل در مقابل این جنایت نشان دادند.

دانشجویان جنایت های دولت هند علیه مسلمانان کشمیر را محکوم کردند

گفتنی است، پس از لغو خودمختاری جامو و کشمیر توسط دولت هند محدودیت های نیروهای امنیتی این کشور علیه مسلمانان کشمیر تشدید شده است.

دانشجویان جنایت های دولت هند علیه مسلمانان کشمیر را محکوم کردند

افزودن نظر