طرح دانشگاه بدون دخانیات در دانشگاه تهران اجرا می‌شود

طرح دانشگاه بدون دخانیات در دانشگاه تهران اجرا می‌شود
معاون دانشجویی دانشگاه تهران از ابلاغ و اجرایی شدن طرح دانشگاه بدون دخانیات در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسن به نژاد، معاون دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه آموزش عالی ازجمله مسیر های اساسی در جهت تحقق توسعه انسانی است، گفت: سلامت در کنار آموزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه انسانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ بنابراین لازم است در دانشگاه، ارتقا یکپارچه سلامت فرد و محیط مد نظر قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به آمار های موجود و آسیب های سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی مصرف دخانیات و همچنین سیاست ها و اهداف دانشگاه تهران مبنی بر ایجاد محیط سالم در دانشگاه، حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز، طرح دانشگاه بدون دخانیات ، با هدف ترویج و ارتقاء سلامت جسم و روان دانشجویان و احترام به سایر اهالی دانشگاه اجرا می شود.

به نژاد خاطرنشان کرد: خط مشی و دستورالعمل اجرایی دانشگاه بدون دخانیات پس از نقد و بررسی های متعدد در شورای فرهنگی و جلسات مشورتی با کانون ها، انجمن ها و تشکل های دانشجویی با رویکردی اجتماعی، فرهنگی، پیشگیرانه و سلامت محور و با التزام به قوانین مرتبط موجود در نهایت، ۵ مرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه تصویب شد.

به گفته معاون دانشجویی دانشگاه تهران، خط مشی، آئین نامه اجرایی، ترکیب و شرح وظایف شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات با مشارکت کلیه اهالی دانشگاه و به ویژه دانشجویان قابل اجرا است.

وی در پایان تصریح کرد: پس از صدور احکام اعضای شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی و کارگروه های سه گانه، فرهنگی- اجتماعی، مشاوره - درمان و اطلاع رسانی و رسانه توسط رئیس دانشگاه تهران، برنامه های اجرایی طرح دانشگاه بدون دخانیات در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با همکاری اهالی دانشگاه تهران، ابلاغ و اجرا می شود.

افزودن نظر