آزمون جامع ۱۸۰ واحدی، جایگزین امتحان علوم پایه داروسازی شد

آزمون جامع ۱۸۰ واحدی، جایگزین امتحان علوم پایه داروسازی شد
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی گفت: دانشجویان داروسازی در اسفندماه سال ۹۸ به جای آزمون جامع علوم پایه در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی شرکت می‌کنند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان داروسازی در اسفندماه سال ۹۸ به جای آزمون جامع علوم پایه در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی شرکت می کنند.
غلامرضا اصغری، دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی در نامه ای به معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی درباره لزوم آماده سازی دانشجویان برای این آزمون تاکید کرده است.
در این نامه آمده است: آزمون جامع ۱۸۰ واحدی در اسفند ماه سال ۹۸ برای دانشجویان داروسازی به جای آزمون علوم پایه برای اولین بار برگزار می شود.
معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور آماده سازی دانشجویان واجد شرایط شرکت در این آزمون، اسامی این گروه از دانشجویان را بر اساس دستورالعمل مربوطه مشخص و ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان مشمول ترتیبی اتخاذ شود تا این دانشجویان بتوانند در مهرماه ۹۸ در آزمون الکترونیک آماده سازی شرکت کنند.

افزودن نظر