حشرات موذی به اندازه انسان ها گرمایش زمین را تسریع می کنند

حشرات موذی به اندازه انسان ها گرمایش زمین را تسریع می کنند
تا به امروز بیشتر نقش انسان ها در جهت گرمایش کره زمین مورد توجه قرار گرفته، اما حشرات موذی نیز در این زمینه نقش مخربی دارند که چندان مورد توجه نبوده است.

یک بررسی جدید که توسط پژوهشگران آمریکایی صورت گرفته نشان می دهد حشرات موذی با کمک به نابودی درختان باعث عدم جذب مقدار زیادی دی اکسیدکربن هوا شده و روند گرمایش زمین را تسریع می کنند.

مقدار آسیب وارد شده به درختان توسط حشرات و به دنبال ابتلای آنها به بیماری های گوناگون تا بدان حد است که هر سال موجب انتشار ۶ میلیون تن گاز دی اکسیدکربن در جو کره زمین می شود.

این مقدار انتشار گاز دی اکسیدکربن معادل مقدار گازهای گلخانه ای است که هر سال توسط ۴.۴ میلیون خودرو در آمریکا تولید می شود.

انتشار نتایج این پژوهش توسط دانشگاه Purdue موجب شگفتی و نگرانی شده و محققان در مورد افزایش گونه های برخی حشرات که بر سر راه حرکت خود و طی مدت زمان زندگی تقریبا به هر گیاه و درختی بر سر راهشان آسیب زده و آنها را از بین می برند، هشدار داده اند.

یکی از این حشرات که در سال ۲۰۰۲ برای اولین بار شناسایی شد، سوسک جواهر سبز نام دارد که تا به امروز صدها میلیون درخت را در آمریکا نابود کرده است.

افزودن نظر