دانشجویان تمام دانشگاه‌ها می‌توانند از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد استفاده کنند

دانشجویان تمام دانشگاه‌ها می‌توانند از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد استفاده کنند
رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد دارای ۱۱ هزار آزمایشگاه و ۱۴۷ هزار تجهیزات آزمایشگاهی است که دانشجویان همه دانشگاه‌ها می‌توانند از این ظرفیت در راستای تحقق رونق تولید استفاده کنند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد با اشاره به وجود ظرفیت بسیار خوب شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد گفت: دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در صورت نیاز می توانند از ظرفیت آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد استفاده کنند چرا که پتانسیل موجود در دانشگاه شامل 11 هزار آزمایشگاه و 147 هزار تجهیزات آزمایشگاهی است.

* دانشگاه آزاد دارای 12 پژوهشکده و 131 مرکز تحقیقاتی است

وی افزود: شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در حوزه مراکز تحقیقاتی دارای 12 پژوهشکده و 131 مرکز تحقیقاتی است که در راستای رفع نیاز های کشور در حال فعالیت هستند که در این بخش هم سایر دانشگاه ها در صورت نیاز می توانند از این مراکز استفاده کنند و هیچ گونه مانعی وجود ندارد.

* پایش برنامه علمی دانشگاه آزاد

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد تصریح کرد: یکی از اولویت های دانشگاه آزاد در دوره جدید فعالیت های آموزشی خود از طریق سامانه های پژوهشی به پایش برنامه علمی می پردازند که این کار براساس نیاز محلی - منطقه ای در حوزه های هنر و علوم پزشکی است.

افزودن نظر