جمعی از دانشجویان در اعتراض به خصوصی‌سازی مقابل ساختمان قوه قضائیه تجمع کردند و فیلم

جمعی از دانشجویان در اعتراض به خصوصی‌سازی مقابل ساختمان قوه قضائیه تجمع کردند  و فیلم
جمعی از دانشجویان امروز صبح با حضور و تجمع در مقابل ساختمان قوه قضائیه واقع در بلوار کشاورز تقاطع حجاب، اعتراضات خود را نسبت به خصوصی‌سازی‌های اخیر اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان امروز صبح با حضور و تجمع در مقابل ساختمان قوه قضائیه واقع در بلوار کشاورز تقاطع حجاب، اعتراضات خود را نسبت به خصوصی سازی های اخیر اعلام کردند.

افزودن نظر