ساخت ۱۴ قلم تجهیزات هواشناسی توسط شرکتهای دانش بنیان

ساخت ۱۴ قلم تجهیزات هواشناسی توسط شرکتهای دانش بنیان
رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری از ساخت ۱۴ قلم تجهیزات در حوزه هواشناسی خبر داد و گفت: قرار است این تجهیزات توسط شرکت های دانش بنیان به تولید برسد.

دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی بررسی های ما در حوزه فناوری و تجهیزات وابسته به حوزه هواشناسی اعم از پیش بینی، مخاطرات، تجهیزات وابسته به آن دچار کمبودها و نقایصی هستیم، گفت: با توجه به نیازی که کشور و مجموعه سازمان هواشناسی دارد، در صدد هستیم که این تجهیزات را توسط محققان طراحی و به تولید برسانیم.

وی با بیان اینکه نیازها از سوی سازمان هواشناسی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است، ادامه داد: این فناوری های مورد نیاز توسط معاونت علمی مورد شناسایی قرار گرفته اند و بنا داریم قرارداد عملیاتی و ساخت این تجهیزات را به سفارش سازمان هواشناسی به شرکت های دانش بنیان و با حمایت معاونت علمی به امضای طرفین برسانیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ادامه داد: بنا داریم این قرارداد را برای بیش از ۱۴ قلم تجهیزات وابسته به هواشناسی میان شرکت های دانش بنیان و سازمان هواشناسی منعقد کنیم.

قادری فر با بیان اینکه امکان سفارش به شرکتهای دانش بنیان برای رفع نیازهای تجهیزات حوزه هواشناسی وجود دارد، بیان کرد: سازمان هواشناسی تجهیزات در حوزه هایی مانند انواع رادارهای هواشناسی، تجهیزات ایستگاههای سینوپتیکی، تجهیزات ذخیره سازی و تجلیل داده های هواشناسی نیاز دارد.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که تلاش می کنیم ظرف یک سال این فناوری های بومی که بعضا نمونه اولیه هم دارند به نتیجه برسند و وارد مدار استفاده توسط ایستگاههای هواشناسی شوند.

وی عنوان کرد: باور داریم که تجهیزات ایران ساخت برای فناوریهای وابسته به پیش بینی، پیش یابی، نقشه های هواشناسی و تحلیل مخاطرات به زودی وارد مدار اجرایی می شود و یک گام دیگر ما را در حوزه هواشناسی ارتقا خواهد داد.

قادری فر با تاکید بر اینکه حداکثر ظرف ۱۸ ماه این تجهیزات ساخته، تست، نصب و راه اندازی می شود و در خدمت ایستگاهها قرار می گیرد، گفت: این ۱۴ قلم در سه حوزه تحلیل داده ها و سرور ها، طراحی و تولید سامانه ها، رابط گرافیکی محصولات پیش بینی، طراحی و ساخت سنجنده هواشناسی و انواع رادار و ایستگاههای خودکار هواشناسی، ایستگاههای اندازه گیری غلظت ذرات و گازها، انواع سیلومتر، بویه های هواشناسی، الگو سازی جو در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.

وی افزود: باور داریم سال آینده تجهیزات ایران ساخت در این حوزه به زودی وارد مدار اجرایی کشور می شود.

افزودن نظر