پردیس دانشگاه تهران ویژه اساتید عراقی مدرسه تابستانه برگزار می‌کند

پردیس دانشگاه تهران ویژه اساتید عراقی مدرسه تابستانه برگزار می‌کند
رئیس پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران گفت: پردیس بین‌‌المللی ارس دانشگاه تهران ویژه اساتید دانشگاه‌های عراق در شهریور و مردادماه مدرسه تابستانی «Summer School» برگزار می‌کند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، زهرا امام جمعه، رییس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران گفت: مدرسه تابستانی Summer School با هدف ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی برای استادان دانشگاه های عراق از جمله سلیمانیه، بابل، بصره، بغداد، میسان و ... در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در حال برگزاری است.
امام جمعه ادامه داد: دوره آموزشی تجزیه دستگاهی Analytical Methods و دوره آموزشی روش های بیولوژیکی biological Analytical Methods و دوره آموزشی تجزیه و تحلیل داده های آماری Statistical Analysis و دوره آموزشی نوشتار علمی Writing and Submitting a. Scientific Paper از عناوین دوره های در حال برگزاری در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران است.
رییس پردیس بین المللی ارس تصریح کرد: مدرسه تابستانی Summer School به همت پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران و با همکاری انجمن علمی بیوشیمی فیزیک و کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دیابت برپا شده است.
وی اظهار کرد: در این مدرسه تابستانی قصد داریم مهارت هایی رو بصورت عملی و آزمایشگاهی آموزش دهیم که در سیستم آموزشی کشورعراق کم ترمورد توجه قرار گرفته است، ولی مورد نیاز آن کشور است.
رئیس پردیس بین المللی ارس بیان کرد: پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران آمادگی برگزاری دوره های مختلف را برای سایر دانشگاه های کشور و خارج از کشور دارد.
امام جمعه در پایان خاطرنشان کرد: در پایان دوره گواهی معتبر بین المللی از طرف پردیس ارس دانشگاه تهران به شرکت کننده گان اعطا می شود.

افزودن نظر