تمام دستیاران آموزش بالینی تحت پوشش بیمه مسئولیت شغلی قرار می‌گیرند

تمام دستیاران آموزش بالینی تحت پوشش بیمه مسئولیت شغلی قرار می‌گیرند
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تمامی دستیاران گروه‌های آموزشی بالینی دانشگاه در سال تحصیلی جدید، تحت پوشش بیمه مسئولیت شغلی قرار خواهند گرفت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، امیرعلی سهراب پور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه تمامی دستیاران دانشگاه، تحت پوشش بیمه مسئولیت شغلی قرار می گیرند، گفت: طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و با هماهنگی دانشکده پزشکی و معاونت توسعه دانشگاه، تمامی دستیاران گروه های آموزشی بالینی دانشگاه در سال تحصیلی پیش رو، تحت پوشش بیمه مسئولیت شغلی یکی از شرکت های بیمه قرار خواهند گرفت.
سهراب پور افزود: در همین راستا فهرست تمامی دستیاران را از دانشکده پزشکی استعلام کرده ایم و به محض دریافت و ارایه آن به معاونت توسعه، اقدام لازم انجام خواهد شد و امیدواریم وعده های داده شده از سوی وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت معیشتی دستیاران، عملی شود.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: همچنین کارگروهی در دانشگاه برای بررسی سقف تعداد کشیک ها و ساعات کاری دستیاران در گروه های مختلف تشکیل شده و امیدواریم با همکاری دستیاران و در چارچوب ضوابط جاری کشور بتوانیم گام هایی در جهت بهبود شرایط کاری دستیاران بالینی در بیمارستان ها برداریم.
وی با تاکید بر تلاش دانشگاه برای بهبود شرایط کاری دستیاران تصریح کرد: از معاونان آموزشی بیمارستان ها خواسته ایم به طور منظم با دستیاران بیمارستان یا نمایندگان آن ها ملاقات کنند و از شرایط تحصیلی و رفاهی آنان با خبر شوند.
سهراب پور بیان کرد: متاسفانه گاهی حل مسائل بسیار ساده ای که مخارج چندانی هم ندارد، در بیمارستان ها مغفول می ماند؛ در حالی که دستیاران عموماً به شدت گرفتارند و فرصت مراجعه به مسؤولین بیمارستان و طرح مشکلات را ندارند و یکی از وظایف معاونین آموزشی بیمارستان و رؤسای بیمارستان ها، ایجاد مکانیسم های دائمی مانند بازخوردگیری از دستیاران و برگزاری جلسات منظم با دستیاران ارشد بیمارستان است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تقویم آموزشی دانشگاه اظهار داشت: شروع رسمی دوره دستیاری در بیمارستان ها امسال در هفته اول شهریورماه خواهد بود و مشکلات سال گذشته که ناشی از معرفی دیرهنگام دستیاران از وزارت بهداشت بود، امسال وجود ندارد و بیمارستان ها فرصت دارند در هفته های قبل از شروع پاییز، دوره های فشرده توجیهی نظری و عملی برای دستیاران رشته های مختلف برگزار کنند.
سهراب پور توجه به موضوع تعهد حرفه ای در سطح دستیاران را از اولویت های آموزشی دانشگاه دانست و گفت: از معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی خواسته ایم برنامه شش ماهه، یک ساله و دوساله خود را در راستای آموزش، پایش و ارزشیابی تعهد حرفه ای در دستیاران تخصصی و فوق تخصصی را تا یک ماه آینده به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام کند تا با مشخص شدن این برنامه، از تمام ظرفیت های دانشگاه برای اجرای این برنامه استفاده شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: بیشترین تماس پزشک با بیمار در سطح بیمارستان های تابعه دانشگاه، برای دستیاران دانشگاه پیش می آید و لازم است توجه لازم به این نقطه تماس مهم و حساس مبذول شود که خوشبختانه عمده دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه افرادی باهوش، توانا و با انگیزه هستند و نقایصی که در اجرای عملی مصادیق تعهد حرفه ای در سطح اورژانس و بخش ها و درمانگاه ها دیده می شود، با یک برنامه ریزی هماهنگ و فراگیر کاملا قابل مداخله است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به لزوم برنامه ریزی های موازی برای توانمندسازی اساتید، پرستاران، منشی های بخش ها و درمانگاه ها و سایر کارکنانی که درگیر مراقبت بیماران هستند، در این عرصه هم فعالیت های خوبی در دست اقدام است و باید گسترش یابد.

افزودن نظر