ساختار سه بعدی پروتئین ۲ ماهی ایرانی شناسایی شد

ساختار سه بعدی پروتئین ۲ ماهی ایرانی شناسایی شد
پژوهشگران موفق به شناسایی ساختار سه بعدی پروتئین های نوین و بومی در کشور شدند که این شروع راهی مهم و با اهمیت در زمینه استفاده از تکنیک کریستالوگرافی ماکرومولکولی برای ایران است.

عارفه سادات سید عربی مجر طرح پژوهشی شناسایی ساختار سه بعدی پروتئین های نوین بیان کرد: تلاش برای بدست آوردن ساختار سه بعدی هموگلوبین دو ماهی ایرانی در دریای خزر، به دست محققان ایرانی، ارزش بسیاری دارد و نه تنها در زمینه تحقیقاتی و علمی گامی بزرگ و نوین است بلکه شروع راهی مهم و با اهمیت در زمینه استفاده از تکنیک کریستالوگرافی ماکرومولکولی برای ایران است.

این پژوهشگر در ادامه درباره اهمیت دستیابی به ساختار سه بعدی پروتئین ماهی گفت: تحقیقات روی هموگلوبین ماهی ها در مناطق و دریاهای مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا تفاوت میان آنها نشان از تاثیرات محیط دارد. در این پژوهش به دست آوردن ساختار سه بعدی هموگلوبین دو ماهی ایرانی در دریای خزر می تواند به یافته های محققان ایرانی که در این راستا قدم بر داشته اند کمک بسیار بزرگی کند زیرا عملکرد متفاوتی که در هموگلوبین این ماهی ها دیده می شود با علم ساختاری معنای بیشتری را در بر خواهد داشت.

سید عربی با اشاره به اینکه توالی پروتئین هموگلوبین ماهی دریای خزر تا کنون شناسایی نشده بود گفت: هموگلوبین نقش مهمی در اکسیژن رسانی و دفع دی اکسید کربن دارد بنابراین با شناخت از این پروتئین می توانیم بیماری های مرتبط را شناسایی و برای درمان اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: این طرح می تواند در تولید ملی دانش کشور در تحقیقات و علوم ساختاری پروتئین های نوین که در امراض و غیره نقش بسیار مهمی دارد خیلی مؤثر باشد. همچنین می تواند باعث پیشرفت ملی شود تا ایرانیان بتوانند به یافته های جدیدی برسند. با انجام این تحقیق نخستین قدم برای بومی سازی این فرآیند برداشته شد.

افزودن نظر