آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان استعداد درخشان دوره‌های ارشد پزشکی اعلام شد

آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان استعداد درخشان دوره‌های ارشد پزشکی اعلام شد
مرکز سنجش آموزش پزشکی طی اطلاعیه‌ای از آخرین مهلت ثبت‌نام متقضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ٩٨ خبر داد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ثبت نام کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ٩٨ امشب ۳۱ تیر ماه پایان می پذیرد. واجدین شرایط طبق ضوابط می توانند ازطریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام این سھمیه اقدام کنند.
همچنین افرادی که متقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون بوده و به ھنگام ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد موفق به ثبت نام نشده اند می توانند تا ساعت ۲۴ امشب ۳۱ تیرماه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند، این افراد باید ابتدا گزینه ب را انتخاب و پس از ثبت نھایی و دریافت کد رھگیری، از طریق گزینه الف نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام کنند.
کلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون از یکم تا هفدهم تیرماه سال ۹۸ فرصت دارند جھت ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، این داوطلبان می بایست انتخاب رشته محل خود را نیز ھمزمان با سایر داوطلبین عادی در ١٩ لغایت ٢٢ مرداد ماه ۹۸ انجام دهند.

افزودن نظر